PENTADBIRAN

Barisan Pentadbiran SMK Pinji, Ipoh 2018.

Barisan Pendidik SMK Pinji, Ipoh 2017/2018.

Barisan Pentadbiran SMK Pinji, Ipoh 2017/2018.

                                                     

En. Mohamad Azlan B.Yeop Bahari                   En.Mahbud B. Abd.Fatah              En. Mohd Hafiz Bin Buang
(Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)             (Penolong Kanan pentadbiran)       (Penolong Kanan Kokurikulum)
                                          
En.Yahaya B. Abd. Hamid     Datin Hazlita Binti Abd Aziz      Pn.Zainuriah Bt. Tayib       Hjh.Sahol Huda Bt.Md.Nazri
(Guru Kanan Bahasa)  (Guru Kanan Sains)   (Guru Kanan Kemanusiaan)  (Guru Kanan Vokasional &Teknik)