MISI DAN VISI

Sekolah Menengah Kebangsaan Pinji, Ipoh

MOTO

BERUSAHA BERILMU BERJASA

MATLAMAT

Melahirkan insan berilmu,berketrampilan,berakhlak mulia dan beretika.

Melahirkan warga Malaysia yang taat setia dan bermaruah tinggi.

SLOGAN

PINJI HEBAT